Et isolasjonsovervåkingsrele overvåker hele trafokretsen/generatorkretsen. Alt som er galvanisk tilkoblet trafoen/generatoren er med på overvåkingen.
Ulike isolasjonsovervåkingsreleer benytter ulike måleprinsipper. Når det skal velges riktig isolasjonsovervåkingsrele, er det derfor viktig å være klar over hva slags utstyr som står montert i nettet. En må vite hvorvidt er rene AC-belastninger, eller om utstyret for eksempel inneholder likerettere uten galvanisk skille, UPS'er eller frekvensomformere.
Eksempler på AC/DC-nett er frekvensomformere, UPS'er og likerettere uten galvanisk skille.
Slike nett krever mer av et isolasjonsovervåkingsrele enn av de som er beregnet for å overvåke rene AC-nett.