Til toppen

Retningsbestemte

Retningsbestemte jordfeilvarslere.
Disse kan benyttes i "kapasitivt jordede" IT-nett der det befinner seg flere forbrukere i samme trafokrets. De benyttes foran belastninger som, ved en jordfeil medfører AC- eller pulserende DC-feilstrømmer.

OBS! Retningsbestemte jordfeilvarslere kan kun benytte faste, runde eller rektangulære summasjonstrafoer, dvs. ikke delbare.