Til toppen

2 kontakter

Flottørene på de magnetiske nivåbryterene er konstruert for en bestemt minimums densitet (specific gravity), basert på volumet og vekten av flyteelementene. Flottørene inneholder en permanentmagnet og den stasjonære stammen inneholder Reed brytere. Reed bryterne åpner eller lukker sine elektriske kontakter når det magnetiske element i flottørene kommer i kontakt med Reed bryteren i stammen. Reed bryterne vil reversere sin kontakt tilstand når magneten i flottøren beveger seg bort fra reed bryterne i stammen.

Magnetiske flottørbrytere er mer kostnadseffektive enn konkurrerende teknologier når flere svitsjepunkter er nødvendig.

 

Sorter etter:

IMN RP 3/8" PVC 2C

Magn. Flotørbryter LT=400. L1=200 NC. L2=350 NO
IMN-RP-PVC-V1-P02-F55-L400-C2-N1

IMN RP ¾"G INOX C2 N1. Magnetisk Flottørbryter

LT=140mm. L1=40mm.NC.opp. L2=90mm.NC.ned stopp/ start
IMN-RP-INOX-V1-P05-F25-L140-C2-N1

IMN RP 3/8"G INOX C2 N1. Magnetisk Flottørbryter

LT=505. L1=60 NO up. L2=360 NO down max./ min.
IMN-RP-INOX-V1-P03-F25-L505-C2-N1

IMN TCM INOX V1 P06 F13 L700 C2 N1. LT=700. 1 flottør. 2 kontakter. type og posisjon spesifiseres

Magnetisk nivåbryter. connector DIN43650. prosesstilkobling 1"G SS
000063080-700

IMN RP 3/8"G INOX C2 N1. Magnetisk Flottørbryter

LT=505. L1=60 NO up. L2=360 NO down max./ min.
00006266-505

IMN TCM INOX V1 P06 F13 L700 C2 N1. LT=700. 1 flottør. 2 kontakter. type og posisjon spesifiseres

Magnetisk nivåbryter. connector DIN43650. prosesstilkobling 1"G SS
000063080

IMN RP INOX 3/8" prosess tilkobling. Flotør=Ø52mm. 2 kontakter.L=595mm. 5 meter PVC kabel

Magnetsik nivåbryter med 2 kontakter (spesifiser kontakter i henhold til datablad imn_rp_inox-i)
IMNRPINOXV1P03F25L595C2N15S

IMN TCM INOX. 1". LT=750 L1=100 L2=710 . L1-NC.L2-NC

Magn. flotørbryter. 2 nivåer. 2 flotører. låsering begge sider av flotør
IMN-TCM-INOX-V1-P06-F13-L750-C2-N2

IMN TCM INOX. 1". LT=250 L1=100 L2=200 . L1-NO.L2-NO

Magn. flotørbryter. 2 nivåer. 2 flotører. låsering begge sider av flotør
IMN-TCM-INOX-V1-P06-F13-L250-C2-N2

IMN TCM INOX. 1". LT=150. L1=35. L2=110 . L1-NC.L2-NC

Magn. flotørbryter . 2 nivåer.2 flotører. låsering begge sider av flotør
IMN-TCM-INOX-V1-P06-F13-L150-C2-N2