Til toppen

Ultralydsensor

Ultralydsensorer

Med disse sensorene sendes akustiske bølger fra sensoren som reflekteres av objektet som skal detekteres.
Tiden det akustiske signalet bruker fra sensoren til objektet og tilbake måles, og ut i fra dette kalkuleres avstanden til objektet.
Dette måleprinsippet egner seg godt til deteksjon av væske, pulver og transparente medier.
Utgangssignalene er tilgjengelige som digitale eller analoge. Applikasjonstilpassede konfigureringer kan gjøres direkte på sensoren ved hjelp av software.