• Potensiometer

POTENSIOMETER

Roterende, lineære og motorpotensiometre samt tilhørende kapslinger for roterende pot.

                                                                                                                                                                                                            

Med motstand, spenning eller strømutgang.

De er i hovedsak brukt til
•    ror og propellsystemer for skip
•    løftesystem og svingkranser på kraner og gravemaskiner
•    dancer potensiometere for tekstil og papir maskiner
•    værhaner til metrologiske målinger
•    Så vel som for målinger relatert til mekanisk engineering.

Potensiometriske transmittere har enten et høyoppløselig element av ledende plast eller en høyoppløselig gull eller konstantan tråd med ulike motstands og vinkelverdier.
Roterende pot. er tilgjengelige i ulike størrelser som single-turn eller multi-turn potensiometre. eller som multi-deck utgaver (max.6 deck).

For justering av måleområdet kan nesten alle serier leveres med kortslutningsvikling, tappinger og funksjonsviklinger (feks sin/cos).

Lineære pot. leveres normalt opp til en lengde av max. 1000mm.

For å sikre påliteligheten i svært skitne atmosfærer er oljefylte potensiometre tilgjengelig. Noen modeller er utstyrt med integrert omformer slik at man kan få ut et spennings eller strøm signal, 2-3- eller 4-leder.

Kapslinger leveres med og uten gir. Tettningsgrad opp til IP68

                               

          PW/PK 609            PW45               PW/PK1023                  SP.../35                          SP.../28                               Serie A        

             

                 GS90                            GS120 Ex