Til toppen

Potmeter

Potensiometer

Roterende, lineære og motorpotensiometre samt tilhørende kapslinger for roterende potensiometere med motstand, spenning eller strømutgang.

De er i hovedsak brukt til

•    ror og propellsystemer for skip
•    løftesystem og svingkranser på kraner og gravemaskiner
•    dancer potensiometere for tekstil og papir maskiner
•    værhaner til metrologiske målinger
•    Så vel som for målinger relatert til mekanisk engineering.

Potensiometriske transmittere har enten et høyoppløselig element av ledende plast eller en høyoppløselig gull eller konstantan tråd med ulike motstands og vinkelverdier.
Roterende pot. er tilgjengelige i ulike størrelser som single-turn eller multi-turn potensiometre. eller som multi-deck utgaver (max.6 deck).

For justering av måleområdet kan nesten alle serier leveres med kortslutningsvikling, tappinger og funksjonsviklinger (feks sin/cos).

Lineære pot. leveres normalt opp til en lengde av max. 1000mm.

For å sikre påliteligheten i svært skitne atmosfærer er oljefylte potensiometre tilgjengelig. Noen modeller er utstyrt med integrert omformer slik at man kan få ut et spennings eller strøm signal, 2-3- eller 4-leder.

Kapslinger leveres med og uten gir. Tettningsgrad opp til IP68

Ved å trykke på denne linken får du en presentasjonsbrosjyre av hva som kan leveres av potensiometer. 

Teknologien

Navnet potensiometer kan oversettes til norsk som spenningsmåler. Det kommer av at apparatet potensiometer i klassisk forstand ble brukt for å måle elektriske spenninger. Det klassiske potensiometret består av en oppspent motstandstråd med jevnt tverrsnitt. Tråden er spent opp på et brett som også har en avstandsskala og en føre- og avlesningsanordning for sleperen. Trådens endepunkter blir veldefinerte der de går over skarpe kanter.

En kjent spenning U som legges over motstandstråden blir delt ned av potensiometret som en faktor RB/RT*U. RT er RA+RB. Her er RA motstandsverdien fra toppen til tappepunktet, RB fra tappepunktet til bunnen, og RT er hele trådens motstandsverdi.

En ukjent spenning (som må være lavere enn spenningen over tråden) sammenlignes med potensiometres spenning mens tappepunktet flyttes. Som indikator brukes et galvanometer koplet mellom den ukjente spenningen og tappepunktet. Når galvanometret ikke har utslag er spenningene like store og den ukjente spenningen er blitt kjent.

Presisjonen kan bli meget høy og er gitt av trådens jevnhet og nøyaktigheten av den kjente spenningen.

Et klassisk potensiometer brukes også i en Wheatstone-bro, som brukes til å måle elektriske motstandsverdier presist.

Hvis du har spørsmål rundt potensiometer så hjelper vi til med å finne den rette løsningen.

Kontakt oss på epost