Til toppen

Temperaturmålerelèer

Temperaturrelé brukes til å forsterke signalet fra forskjellige typer temperaturfølere, avhengig av modell.

  • Sensorinngangsklemmene er galvanisk isolert fra forsyningsspenningen av reléet.
  • Ved bestilling, sjekk at inngangs egenskapene til reléet matcher med spesifikasjonene til sensoren.
  • Bestem forsyningsspenningen reléet skal kobles til.