Til toppen

Nødstoppbrytere

For å stoppe i en nødsituasjon, stiller EN ISO 12100 -1 krav til beskyttelsesinnretninger og tilleggstiltak. Eksempel Nødstoppknapper eller nødsnorbrytere. 

Når det er fare for maskiner og systemer, må de øyeblikkelig stoppes for å beskytte mennesker, maskiner og systemer.

NØDSTOPP-knapper er den ideelle løsningen for å sette i gang stillstand av en maskin.

Vi tilbyr løsninger som er optimalisert med hensyn til sikkerhet og ergonomi og vi har også brytere for Ex atmosfærer

 

Ved spørsmål kontakt oss

Sorter etter: Navn (a > å)

ES 95 AZ 1Ö/1S IP66 NIRO Extreme

Gammelt art.nr: 95066901
1190422

ESB200-4TR-C

Nødstoppbryter
63000000

ESB200-4TR-M12p

Nødstoppbryter med M12 tilkobling
63000004

Ex 14 RUV 1Ö/1S-1m

Gammelt art.nr: 14059301 Nødstoppbryter for Ex
1045526