Skip to main content
Til toppen

Medisinske skilletrafoer

Transformatorer for medisinske IT-system

Transformatorer skal være utført i samsvar med NEK EN 61558-2-15 med følgende tillegskrav:

 • Transformatoren skal plasseser nært til det medisinske området, 
 • lekkstrømmen mellom sekundærvikling og jord, og lekkstrømmen i kapsling, målt når transformatoren er ubelastet og påtrykt merkespenning og merkefrekvense, skal være ≤ 0,5mA
 • det skal benyttes minst èn ènfaset transformator pr. rom eller funksjonelle gruppe av rom for å etablere det medisinske IT-systemet for flyttbart og fastmonternt utstyr, og merkeytelsen skal være ≥ 0,5kVA og skal være ≤ 10kVA. Når det er behov for flere transformatorer for å forsyne utstyr i et og samme rom, skal disse ikke være koblet i parallell.,
 • dersom det kreves et IT-system for trefase belastninger skal det installeres en separat trefase transformator for disse belastningen, og
 • transformatorer for medisinske IT-system skal ikke inneholde kondensatorer.

De medisinske trafoene Elteco fører er produsert av Polylux og er produsert i henhold til NEK EN 61558-2-15. 

 • Fra 1kVA til 10kVA for gruppe 2 rom i henhold til NEK 400-7-710
 • 230/230V
 • 400/230V
 • Leveres som IP00 eller IP23
 • Lavt inrush (< 8 x In eller <4 x In)
 • Lavt tap (≤ 0,5mA)
 • Produsert i henhold til NEK EN 61558-2-15

I menyen til venstre velger du om du skal ha IP00 eller IP23

Min side