Til toppen

Distribuerte I/O systemer

Hva er et distribuert system?

Et distribuert system består av maskinvare- og programvare-komponenter lokalisert i et nettverk av datamaskiner som kommuniserer og koordinerer sine aksjoner kun ved å sende meldinger

Produktlinjen inkluderer I/O ModBUS, CANopen, Ethernet, LED og OLED HMI-teknologi, IEC 61131 logiske kontrollere for energistyring, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5 -104, IEC 61850 prosesskontrollere og datamaskiner. Våre I/O-systemer er modulære og åpne automasjonsplattformer som er egnet for både enkelt- og fler I/O-signalhåndtering.

 

De inkluderer det bredeste utvalget av I/O-moduler: digitale innganger, høyhastighetstellere, digitale reléutganger og MOSFET, analoge kanaler (mA, V, Ohm, mV), strain gauges, RTDer, termoelementer, mål på et strømnett. SENECA-systemer er utviklet for å hjelpe systemintegratorer, ingeniør-/designfirmaer, instrumenteringsprodusenter, elektrikere, kvalifiserte installatører.