Til toppen

Overtrykkskontrollere

Bruk av kapslinger under trykk gjør det mulig å betjene ikke eksplosjonsbeskyttede enheter i farlige områder i sone 1, 21, 2 og 22.

Trykksettingen av er basert på prinsippet om å opprettholde et konstant overtrykk ved bruk av luft eller en beskyttelsesgass (N2) for å forhindre at det dannes en eksplosiv blanding i nærheten av apparatet inne i den trykksatte kapslingen.

NEK EN 60079-14:2014 sier følgende rundt overtrykk: 

Overtrykk EXp: Teknikk for beskyttelse mot inntrenging av den ytre atmosfæren i en kapsling ved å opprettholde en beskyttelsesgass innvendig med et høyere trykk enn den ytre atmosfæren

Dette oppnås ved å plassere og betjene ikke-Ex-enhetene inne i et Ex-hus. Dette huset har et lite, men konstant overtrykk av luft eller beskyttelsesgass (N2) og forhindrer infiltrasjon av brennbare gasser eller støv.

Gönnheimer har som produsent av Ex p- System en omfattende ATEX Ex p- SYSTEM-sertifisering.

Tilbyr en økonomisk løsning 

  • sertifisert for Ex-Zone 1
  • Forbedret for Dust- Ex, Zone 21 (kategori 2D)
  • Den første ATEX-sertifiseringen av denne typen i Europa
  • Samsvarer med > 80% av alle individuelle kundesystemer
  • Forbedrede trykkområder: 27mbar, 350mbar og 1 bar

Kundefordeler:

  • ikke lange leveringstider 
  • de fleste overtrykksprosjekter kan spesilatilpasses behovet

EX-typeattest: DMT 02 ATEX E 086