Skip to main content
Til toppen

FS840

Enkel montering

Et forenklet kabinett under trykk består av to komponenter og kabinettet.

  1. Kontrollenhet FS840 for prosesskontroll og overvåking
  2. Sintermetallgasspjeld SD840 for å kontrollere luftinngang matet av trykkluftsnett

Se håndbok F840 for krav til innkapsling under trykk og integrert antennelsesapparat.

Valgbar Automatisk pre-purge

Hvis operatøren ikke er sikker på at atmosfæren inne i kabinettet og passende rørinfrastruktur er under 25% av den nedre eksplosjonsgrensen (LEL) (EN 60079-14 kapittel 13.4), må kapslingen renses for å oppnå en trygg atmosfære i innsiden av kabinettet.

F840-systemet kan rense kabinettet automatisk ved hjelp av magnetventilen SVD.L. 

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon

Visning
FS840.0 Aux:230V AC 48...62 Hz

FS840.0
FS840.6 Aux:24V DC

FS840.6
Min side