Til toppen

FS840

Enkel montering

Et forenklet kabinett under trykk består av to komponenter og kabinettet.

  1. Kontrollenhet FS840 for prosesskontroll og overvåking
  2. Sintermetallgasspjeld SD840 for å kontrollere luftinngang matet av trykkluftsnett

Se håndbok F840 for krav til innkapsling under trykk og integrert antennelsesapparat.

Valgbar Automatisk pre-purge

Hvis operatøren ikke er sikker på at atmosfæren inne i kabinettet og passende rørinfrastruktur er under 25% av den nedre eksplosjonsgrensen (LEL) (EN 60079-14 kapittel 13.4), må kapslingen renses for å oppnå en trygg atmosfære i innsiden av kabinettet.

F840-systemet kan rense kabinettet automatisk ved hjelp av magnetventilen SVD.L. 

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon

Sorter etter: Navn (a > å)