Til toppen

Temperaturfølere

Temperaturmåling

Temperatur måles nemlig ikke direkte. Det må alltid måles noe annet, som er proporsjonalt med en viss temperatur. En RTD (Resistance Temperature Detector) endrer motstand proporsjonalt med temperaturendringen. De finnes både som PTC (positiv temperaturkoeffisient) og NTC (negativ temperaturkoeffisient)

Det finnes mange metoder: 

  • RTD (Resistance Temperature Device)
  • TC (Thermo Couple)
  • Pyrometere
  • IR målere
  • Distributed Temperature sensing Systems (DTS) osv.

En RTD (Resistance Temperature Detector) endrer motstand proporsjonalt med temperaturendringen. De finnes både som NTC (negativ temperaturkoeffisient) og PTC (positiv temperaturkoeffisient). Sistnevnte inkluderer PTC’ene som har fått egne navn, etter hvilket metall som brukes, og motstanden de gir ved en gitt temperatur. (Pt 100, Pt 500 og Pt 1000)

Temperatur VS motstand for Pt100

Motstandstermometer

Motstandstermometre benytter prinsippet om at en elektrisk resistans forandres ved endring av temperaturen. Motstanden øker med økende temperatur. Et vanlig element er Pt 100, hvor metallet er platina og motstanden er 100 ? ved 0 °C +/- usikkerhet som er avhengig av klasse eller metallets renhet. Pt- termometer benyttes fra -200 til over 850 °C. Temperaturavhengigheten er nær lineær i dette området, men kan dersom veldig lav usikkerhet skal oppnås, beskrives gjennom et kubisk polynom (grad 3), eksempelvis Calendar van Dusen ligningen.

Termistor

Termistorer er laget av halvledermateriale, for eksempel silisium. Det finnes to typer: NTC (Negativ Temperatur Koeffisient) og PTC (Positiv Temperatur Koeffisient). I NTC-materialer minker resistansen med økende temperatur i motsetning til PTC-materialer som øker sin resistans med økende temperatur. Karakteristikken til disse elementene er sterkt ikke lineær, så disse må normalt kalibreres individuelt. Termistorbaserte termometer brukes typisk opp til 100 °C.

Termoelement

Termoelementer er temperatursensorer som normalt benyttes opp til omkring 1100 °C, og som består av to ulike metalltråder som er sammenføyet ved punktsveising. Elementet kalibreres mot fikspunkter gjennom at det ene sammenkoblingspunktet er plassert i en referanse og det andre sammenkoblingspunktet et sted hvor fikstemperatur kan endres. Sammenhengen mellom termospenning og temperatur mellom fikspunktene finnes ved interpolering. Måleusikkerheten er mellom 0,2 og 1,0 °C. Termoelementer kan brukes opp til 1500 °C og høyere, men har et handikap ved sin lave følsomhet. Bokstaver som R, S, K, T, J og E benyttes for å beskrive hvilke metaller som utgjør elementet og derav hvilken følsomhet og bruksområde i °C som gjelder.

[kilde: sensorskolen]

I menyen til venstre finner du hva vi kan tilby av temperaturfølere. Vi kan tilpasse de fleste behov.

Hvordan finne ut hvilken type temperaturelement man har? Denne videoen forklarer dette meget bra.

 

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om temperaturfølere