• Nivåfølere

Nivåfølere er en gruppe sensorer for kontroll av nivået i væsker og faste stoffer

De kan ha både digital og analog utgang. 
Kan leveres med ATEX sertifikat og maritime godkjenninger som DNV/GL, Rina, Nepsi, UL med flere.