Skip to main content
Til toppen

Motstandselementer

 

Med mere enn 50 års erfaring kan vi løse de fleste opgaver!

Motstandstermometer er et måleinstrument for måling av temperatur, som er basert på at resistansen (den elektriske motstanden) i en metalltråd endrer seg med temperaturen.

For nøyaktig temperaturmåling brukes motstandselementer av platina eller legeringer, for eksempel av platina og rhodium. Ved lave temperaturer brukes bly eller germanium. Stor følsomhet oppnås med motstandstermometere av halvledermateriale med stor negativ temperaturkoeffisient (termistorer).

  • Våre temperaturfølere leveres som termo- eller modstandsfølere, i både standard- eller kundespesifikke utformninger.
  • Termofølere produseres som enkelt- eller dobbeltfølere med termoelement type J, L, K, E, S, R, B, N og T , andre termoelementer kan leveres etter ønske.
  • Modstandsfølere leveres som 2-, 3- eller 4-ledere med enkelt eller dobbelt følerelement. Modstandselement type Pt-100, Pt-500, Pt-1000, Ni-100 samt andre elementer etter ønske.

Mantel termoføler

Mantel motstandsføler

 

Min side