Skip to main content
Til toppen

Konduktive

Konduktive følere gir enkel og sikker nivådeteksjon i konduktive væsker. Disse passer en rekke bruksområder. Kalibrering er ikke nødvendig, og det er ingen bevegelige deler i tanken. Lang brukstid og pålitelig drift uten slitasje eller tilstoppinger.

Måleprinsipp:

Motstanden mellom to måleelektroder endres av hvorvidt et medium er til stede eller ikke. I sonder med én stav fungerer den elektrisk ledende tanken som motelektrode.

Disse må kobles til et standard relé for ledende væsker (PNSA, PNCA, PNFA). Antallet elektroder bestemmes av funksjonen til det valgte relé. Elektrodene er laget av SS AISI316 (1.4401) og kuttes for å justeres til det ønskede nivå punktet.

I menyen til venstre finner dere de forskjellige typene, 1 elektrode, 2 elektroder osv.

Min side