Skip to main content
Til toppen

Belastningsvakter

 

Emotron M20

Pålitelig og kostnadseffektiv lastovervåking

Emotrons M20 akselvakt beskytter pumper og annet utstyr mot skader og nedetid. Tidlig varsling muliggjør iverksetting av preventive tiltak, noe som igjen reduserer vedlikeholdskostnader og øker driftssikkerheten. Ved å bruke motoren som sensor reduseres installasjonskostnadene ytterligere.

 

Emotron M20 akselvakt oppdager umiddelbart over- og underlast resultert av eksempelvis en pumpe som har gått tørr eller en steinknuser som har låst seg. En unik metode for å kalkulere akselmoment gir en nøyaktig og pålitelig overvåking over hele lastspekteret.

 

M20 bruker en unik metode for å overvåke kraften på motorens aksling. Dette resulterer i en nøyaktig og lineær måling over hele lastspekteret. Momentet på akslingen kalkuleres ved å måle motorens inngangseffekt (kalles også sann effekt) og trekke fra motorens effekttap som kalkuleres ved hjelp av en unik og presis algoritme. Effekten på akslingen indikeres på displayet i kW eller hp (horse power) eller som en prosentsats av merkeeffekt. Både strømmålinger og fasevinkel brukes for å kalkulere en nøyaktig lastverdi både ved høye og lave lastnivåer. Dette gir en mer pålitelig overvåking enn ikke-lineære metoder. Et system som kun bruker strømmåling vil oppdage lastvariasjoner kun ved høye motorlast-verdier.

Emotron M20 bruker en unik Auto-set funksjon som i løpet av bare tre sekunder setter fire set-punkter for beskyttelse. Ved å trykke på Auto-set under normal operasjon vil «warning» og «stopp»-nivåene bli regnet ut automatisk basert på den faktiske (målte) motorlasten.

Ved å bruke motoren som en sensor elimineres behovet for eksterne sensorer og ekstra kabling, og ingen hull trenger å lages i rør. Resultatet er økt pålitelighet og reduserte installasjon- og vedlikeholdskostnader.

M20 Shaft power monitor 3x100-240V

Pålitelig og kostnadseffektiv overvåking av motorer

EM01-2520-25
M20 Shaft power monitor 3x380-500V

Pålitelig og kostnadseffektiv overvåking av motorer

EM01-2520-45
M20 Shaft power monitor 3x525-690V

EM01-2520-55
TAS23 Strømtransformator 250/5

i kombinasjon med CTM010

EM01-0168-00
TAS23 Strømtransformator 500/5

i kombinasjon med CTM010

EM01-1068-05
CTM010 Strømtransformator for M10. M20. DCM. 10A

Strømtransformator 10A

EM01-2471-10
CTM025 Strømtransformator for M10. M20. DCM. 25A

Strømtransformator 25A

EM01-2471-20
CTM050 Strømtransformator for M10. M20. DCM. 50A

Strømtransformator 50A

EM01-2471-30
Min side