Til toppen

Inkrementellgivere

https://www.kuebler.com/english2/produktfinder-sensortechnik.html

Hjelp til valg av pulsgiver

Pulsgivere kan benyttes i applikasjoner hvor lengde, posisjon, hastighet eller en vinkel skal måles. Pulsgiveren omformer den mekaniske bevegelsen til et elektrisk signal og kan deles inn i to grupper, inkrementelle og absolutte pulsgivere. 

Inkrementelle pulsgivere genererer pulser hvor antall pulser kan måle hastighet, lengde eller posisjon. Når det kommer til absoluttgivere vil hver posisjon korrespondere til en unik kode, dette betyr at selv etter et strømbrudd vil posisjonen gjenkjennes.

I prinsippet kan vi tilby alle våre enkodere både med aksel og som en hulakselversjon. Nå til dags blir pulsgivere med hulaksel mer og mer populært. Ved å benytte en hulaksel vil plassbesparelsen være opp til 50 % sammenliknet med en pulsgiver med aksel. Dette unngås fordi det ikke er nødvendig å benytte tillegsutstyr som koblinger, braketter og annet monteringsutstyr.
For å montere en hulaksel pulsgiver trengs kun en aksel og en låsepinne for å hindre pulsgiveren fra å rotere med akselen.