Til toppen

Trykktransmittere

 

Siden 1974 har vår leverandør Valcom®, utviklet og produsert instrumentering for måling og kontroll av lagring av væsker og faste stoffer. Siden begynnelsen har mange ting endret seg, og selskapet har blitt utviklet i forskjellige retninger; fra en logistisk overføring og utvidelse av salgsavdelingen, har det fulgt den teknologiske utviklingen som selskapet alltid har prøvd å etterleve og drive, på den ene siden å lage egne løsninger som tidligere ble overlatt til tredjepart, på den andre siden med fokus på den interne forsknings- og utviklingsavdelingen.

Med bakgrunn i dette har Valcom blitt en solid leverandør av trykktransmittere og andre systemer for prosessmåling til Elteco AS

Defenisjon

En trykktransmitter benyttes for å måle trykkforandringer i et rørsystemer eller for å måle nivået i en åpen / ikke trykksatt tank. Trykktransmittere hjelper deg med å holde trykket eller nivået i krevende industrielle prosesser under kontroll. En viktig faktor ved trykkmåling er temperaturendringer. De fleste trykktransmittere har innebygd temepraturkorrigereing. Trykkmålingen skjer ved at prosessmediet trykker mot en membran inne i transmitteren. Denne målingen gir ut en liten mekanisk endring som er målbar elektrisk. 

Trykktransmittere kan også leveres med såkalt Diaphragm Seals. Det vil si at trykkmembranen mot prosessen er separert fra transmitteren og koblet til denne via en kapillær slange som er hermetisk forseglet og væskefylt med en type olje. Prosess trykket forplanter seg via oljen i kapillær slangen til transmitteren. Benyttes f.eks. hvor man har høye prosess temperaturer, store vibrasjoner, tøffe applikasjoner, nivå måling eller hvor man ønsker et større membran mot prosessen. Diaphragm Seals finnes i mange størrelser og varianter.

En variant av trykktransmittere er nedsenkbare transmittere, såkalte Hydrostatiske Level Probes. Dette er transmittere som har kapsling IP 68 og senkes ned i en væske for å måle væskehøyden (nivået). De er ventilert mot atmosfære via en tynn slange. 

Ta kontakt dersom du ønsker mer info om trykktransmittere