• Trykktransmittere Ex utførelse

TRYKKTRANSMITTERE

Elektroniske trykktransmittere benyttes for å konvertere trykkforandring i en prosess, ofte i forbindelse med hydraulikk eller pneumatikk,og som nivåmåling, over til et lesbart elektrisk signal. Mest vanlig er 4-20mA.

ELTECO leverer trykktransmittere til ethvert formål. Skip og offshore, industri, anleggsmaskiner (mobil hydraulikk), fly/romfartsindustrien. Vi har sertifikater for det meste.

 Tuev-nord    aeo final cs