Til toppen

Fotoceller

Sikkerhets fotoceller kan integreres fleksibelt i maskinkonsepter – spesielt i trange rom eller der det ikke finnes flate monteringsoverflater. De brukes til betjeningspunkt og tilgangsvakt samt for å unngå kollisjoner. Sikkerhetssensorene er tilgjengelige som type 2 og type 4 enheter med ekstern overvåking samt selvovervåkende type 4 enheter.

Type 4/PLe


Disse fotocellene betjenes i kombinasjon med MSI-TRM-overvåkingsenheten. Sammen med dette danner de type 4 elektrosensitivt verneutstyr for bruksområder opp til PL e. Takket være deres kompakte dimensjoner og design med kubiske eller sylindriske hus, er de enkle å integrere. Driftsrekkevidden er opptil 70 m. Ved å veksle mellom bruk av rødt lys og modeller med infrarødt lys, kan feil forårsaket av gjensidig interferens unngås.