Til toppen

Optisk Avstandsmåling

Optisk avstandsmåling

Det benyttes forskjellige maleteknikker for å bestemme avstanden til et objekt, blant annet triangulering, faseskifte og tiden lyset bruker på den gitte strekningen (time of flight).
Målingens nøyaktighet er nesten uavhengig av fargenyanseringer av objektet.
Alle systemer kan tilpasses den gitte applikasjon ved å benytte seg av konfigureringssoftware.
Koblingssignaler eller avstandssignalene er tilgjengelige via digitale, analoge eller serielle utganger. Tilkobling til feltbus er også mulig.