Til toppen

Sleperinger

Sleperinger brukes gennerelt til å overføre spenning, signal eller data fra en stasjonær platform og til en roterende platform.
Overføringen mellom stator og rotor gjøres via slepekontakter og er ekstremt pålitelig. Konstruksjonen er modulær og tilbyr
stor fleksibilitet til varierte applikasjoner.

Sorter etter: Navn (a > å)

SR060. Tillegg for hver kanal

Kun bestilles i par. det er 2 datakanaler pr. ring
IST-SR060-XX-X-X-VXX-DATA