Til toppen

Lineære målesystemer

Vi har to forskjellige måter og måle lineære bevegelser på i tillegg til konvensjonelle avstandsmålere med bruk av laser. Vi kan bruke linelengdegivere eller noe som heter LIMES, som består av et magnetbånd og en sensor som føler avstanden over denne. 

Rope length transmitter (RLT)

Et lineært målebehov kan løses på flere måter. Enten ved hjelp av laseremålere eller når behovet for ekstrem nøyaktighet er tilstede er linelengdegivere eller et magnet lineærmålesystem eneste løsningen.

Robuste og pålitelige linelengdegivere med stabil fjær-tilbaketrekningsmekanisme og enlags trådvikling for nøyaktig måling av lineære bevegelser.

Med måleområder fra 500 mm til 50.000 mm

  • teleskoplengde
  • lengde på teleskopisk jekk
  • gaffelhøyde på gaffeltrucker
  • arbeidsplattformer for sakseplattformer
  • systemer for borreoperasjoner på land og offshore
  • kraner

Mer innformasjon om linelengdegivere her 

LIMES

Med et lineært magnetisk målesystem føres sensorsystemet, også kalt skannehode eller sensor, kontaktløst over et kodet magnetbånd. Du kan velge mellom trinnvise og absolutte sensorer. Målesystemet er ufølsomt for støv, flis og fuktighet og er motstandsdyktig mot mange væsker og oljer. Ulike grensesnitt er tilgjengelige for de respektive applikasjonene. 

 

Absolut sensor

 

Inkrementel sensor

 

Har du behov for hjelp så ta kontakt med oss på mail