Til toppen

Overspenningsvern

Overspenningsvern er en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning

Særlig plutselige og høye elektriske spenninger kan skade finere elektronisk utstyr, slike spenningsvariasjoner kan skyldes lynnedslag. Dersom det er sannsynlig at det kan oppstå skadelige overspenninger i et elektrisk anlegg, skal det monteres overspenningsvern i henhold til kravene gitt i fell § 25 og i NEK 400-4-44 punkt 443 og 534.

Fra og med 1. juli 2010 ble det påbudt å installere overspenningsvern i alle nybygg og ved rehabilitering av eksisterende anlegg!

Elteco tilbyr nå kvalitetsprodukter av lyn- og overspenningsvern for beskyttelse av elektriske anlegg og konstruksjoner fra kvalitetesleverandøren DEHN+SÖHNE GmbH + Co.

Vi leverer lyn og overspenningsvern for lavspent (1000V a.c./ 1500V d.c) og til signaler for måling og kontrollutstyr for prosessanlegg, Bus-systemer, datanettverk og telekommunikasjonssystemer.


I menyen til venstre velger du om du vil ha beskyttelse for lavspent eller signaler.

Du kan også laste ned vår katalog som representerer et utvalg av Elteco sitt sortiment i linkene under. Vi skaffer selvfølgelig alle de andre produktene DEHN har i sitt sortiment.

Ta kontakt hvis du vil ha hjelp til å finne rett produkt!