Til toppen

Fiberoptikk

Fiberopptikk:

 

En spesialitet i moderne optiskelektronikk er fiberoptiske sensorer.
Funksjonaliteten til denne type fotocelle er lokalisert i en kontrollenhet.
Det spesielle med fiberoptiske kontrollenheter er at lyset fra senderen
overføres til området som skal overvåkes og tilbake til
mottakeren (begge deler i samme kontrollenhet) gjennom fiberoptikk.
 

Fiberoptikk er tilgjengelig både i glass og plast og fungerer som sender/mottaker og direktereflekterende.
Valg av type sensor er avhengig av kravene til applikasjonen og omgivelsene den skal installeres i.