Til toppen

Code of Conduct

ELTECO’S arbeid og engasjement skal styres av våre overordnede retningslinjer for en ansvarsfull handlemåte.

Disse retningslinjene er sammenfattet i vår Adferdskodeks (Code of Conduct), og består av en rekke prinsipper og retningslinjer innen områder som; produkter, miljø, forretningsetikk, arbeidsmiljø og sosiale vilkår.

Adferdskodeksen er kjent i hele vår organisasjon, og fungerer som en veiviser for alle ELTECO’S medarbeidere i det daglige arbeidet.

Også våre leverandører skal kjenne og akseptere vår Code of Conduct.

Elteco Code of conduct for suppliers
Last ned
Elteco code of condcuct EN 2021
Last ned