Sorter etter:

T2600.0040 Strømrelè 400/450V 5A. 30 sek..

T2600-06-00 Lask 17-18 = stop strøm øket med. 34%
T2600.0040

T2600.0050 Strømrelè 230V 5A. 30 sek..

T2600-07-00 Lask 17-18 = stop strøm øket med. 34%
T2600.0050

T2600.0070 Strømrelè 100/110V 5A. 30 sek. eller 1 sek.

T2600-09-00 Start strøm tidsforsinkelse 1.0-10 sek.
T2600.0070

T2600.0090 Utvidelses enhet

T2600-50-00
T2600.0090