Til toppen

Nettanalysatorer

Vi har valgt å skille mellom multiintrumenter og nettanalysatorer på den måten at vi definerer instrumenter som innholder harmonisk analyse som nettanalysatorer.
I dette kapittelet er det derfor tatt med de typene som minimum viser THD, men selvsagt også de som angir den enkelte harmoniske.