Til toppen

Nivåreleer

Nivåreleer benyttes som kontrollrele for konduktive og kapasitive følere.

De har ofte en logikk integrert for inn- eller utpumping, alternering av pumper eller bare som indikering av nivå (max 5 nivå).  I menyen til vestre finner du forskjellige typer som kan benyttes sammen med våre konduktive og kapasitivi følere. Under sees noen av produktene innefor kontrollreleer.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon

 

PNAS 902 60-240VAC/DC

Nivårele for kapasitiv føler
PNAS902

PNCA 724 24VDC8-45kOhm

Nivårele for maks.- og/eller min. styring av ut-/innpumping
PNCA72445K

DNGA 230 230VAC 10-100kOhm

Nivårele for 2 uavhengige nivåer
DNGA230