Skip to main content
Til toppen

Maskinsikkerhet

 

Vi er alle omgitt av maskiner. I Forskrift om maskiner er maskiner definert som "en rekke deler eller komponenter som er satt sammen, slik at minst én del er bevegelig". For å unngå at maskiner påfører mennesker skade eller død har vi utarbeidet en rekke standarder som skal veilede konstruktører, importører og myndighetene om funksjonskrav og hvordan disse kan oppfylles.

Forskrift og standarder for maskinsikkerhet

I Norge er maskinsikkerhet regulert gjennom forskrift om maskiner. Forskriften omfatter konstruksjon, bygging og omsetting av:

  • maskiner
  • utskiftbart utstyr
  • sikkerhetskomponenter
  • løfteredskap
  • kjettinger
  • tau
  • stropper
  • avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger
  • ferdigstilte maskiner (delvis)

Maskinsikkerhetsnormen NEK EN 60204-1 omhandler bruk av elektrisk utstyr i maskiner for å ivareta både mekaniske og elektriske farer. 

Vi kan levere det meste innfor maskinsikkerhet også maskinsikkerhet for maskiner i EX områder (sone 11,12,21,22). 

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon

Min side