Til toppen

Lynvernanlegg

Beskyttelse mot lyn i henhold til NEK EN 62305 1-4

Det er den internasjonale og godkjente standarden IEC 62305 1-4 som er gjeldende for beskyttelse mot lyn.  Denne standarden er også publisert i Norge som NEK EN 62305/ NEK320.

NEK400-5-51 Tabell 51A "AQ3": Hvis lynvernanlegg er nødvendig skal beskyttelsen være i samsvar med NEK EN 62305-serien.

Alle våre løsninger og komponenter til et lynvernanlegg følger gjeldende standarder: Alt for å beskytte bygg, utstyr og personer mot lyn- og overspenninger.

 

Vi leverer hele designet og planleggingen av lynvernanlegget, men også kun komponenter til et allerede ferdig design.

Vår planlegging omfatter:
- Gjennomgang av prosjektet, på befaring
- Risikoanalyse i henhold til EN /IEC 62305-2 Beskyttelse mot lyn - Del 2: Risikostyring
- Kostnadsoverslag på materiell
- Planlegging/design av lynvern- og jordingsanlegg
- Beregning av seperasjonsavstander
- Detaljerte monteringsbeskrivelser og tegninger av lynavlederne

Kontakt oss på mail eller ring oss på 35 56 20 70, og vi hjelper deg med hele prosessen!