Til toppen

Lynvernanlegg

Lynbeskyttelse i henhold til NEK320 / NEK EN 62305 1-4

Det er den internasjonale og godkjente standarden IEC 62305 1-4 som er gjeldende for beskyttelse mot lyn.  Denne standarden er også publisert i Norge som NEK EN 62305/ NEK320.

NEK400-5-51 Tabell 51A "AQ3": Hvis lynvernanlegg er nødvendig skal beskyttelsen være i samsvar med NEK EN 62305-serien.

Alle våre løsninger og komponenter til et lynvernanlegg følger gjeldende standarder: Alt for å beskytte bygg, utstyr og personer mot lyn- og overspenninger.

 

Vi leverer hele designet og planleggingen av lynvernanlegget, men også kun komponenter til et allerede ferdig design.

Vår planlegging omfatter:
- Gjennomgang av prosjektet, på befaring
- Risikoanalyse i henhold til EN /IEC 62305-2 Beskyttelse mot lyn - Del 2: Risikostyring
- Kostnadsoverslag på materiell
- Planlegging/design av lynvern- og jordingsanlegg
- Beregning av seperasjonsavstander
- Detaljerte monteringsbeskrivelser og tegninger av lynavlederne

Kontakt oss på mail eller ring oss på 35 56 20 70, og vi hjelper deg med hele prosessen!

Sjekk noen av våre prosjekter her!