Til toppen

Lynvernanlegg

Lynvernbeskyttelse i henhold til NEK EN 62305 1-4

Det er den internasjonale og godkjente standarden IEC 62305/ EN 62305 som er gjeldende for beskyttelse mot lyn. Alle våre løsninger og komponenter til et lynvernanlegg følger gjeldende standarder.

Alt for å beskytte bygg, utstyr og personer mot lyn- og overspenninger.

Vi leverer komponenter til et allerede ferdig design, men gjennomfører også hele designet og planleggingen av lynvernanlegget.

Vår planlegging omfatter:
- Gjennomgang av prosjektet, på befaring
- Risikoanalyse i henhold til EN /IEC 62305-2 Beskyttelse mot lyn - Del 2: Risikostyring
- Kostnadsoverslag på materiell
- Planlegging av lynvern- og jordingsanlegg
- Beregning av seperasjonsavstander
- Detaljerte monteringsbeskrivelser og tegninger av lynavlederne

Kontakt oss, og vi hjelper deg med hele prosessen!

 

For å beskytte seg mot lyn, må man først kontrollere hvor lynet skal slå ned. Lynet søker enkleste (med lavest motstand), derfor korteste vei ved utlading. 
Dette gjør vi ved å installere spissoppfangere som er høyere enn det som ønskes beskyttet i kombinasjon med et rutenett på taket.

Ut fra denne lynavlederen blir det lagt en nedleder med korteste vei ned. 
Jordingsanlegget er en av byggets viktigste deler, og det er god jord med lav overgangsmotstand som er helt avgjørende i de fleste tilfeller.
For at lynvern skal fungere, må dette til jord. 

Et komplett lynvern alene beskytter kun mot fysisk skade på bygninger og mennesker og brann. Alt elektrisk utstyr og installasjoner som ikke er beskyttet, vil bli ødelagt uten noen form for overspenningsvern. Derfor er det ALLTID nødvendig med overspenningsvern for å stoppe overspenninger.

I menyen til venstre finner du alle nødvendige produkter for et komplett lynvernanlegg!