Elteco AS tilbyr komplett lynvernanlegg fra den Tyske kvalitetsprodusenten, DEHN + SÖHNE

Vi leverer alt fra lynavldere, ledere og festemateriell til nedledere,  jording- og potensialutligningssprodukter.

Et omfattende beskyttelsessystem som er forklart og spesifisert i standarden, er nødvendig. Det er den internasjonale og godkjente standarden IEC 62305/ EN 62305 som er gjeldende. Alle DEHN sine komponenter til et lynvern, følger både den mekaniske og elektriske standarden EN 50164-X sine krav.

Alt for å beskytte bygg, utstyr og personer mot lyn- og overspenninger.

Vi leverer komponenter til et allerede ferdig design, men kan også gjennomføre hele designet og planleggingen av lynvernanlegget.

Vår planlegging omfatter:
- Gjennomgang av prosjektet, på befaring
- Risikoanalyse i henhold til EN /IEC 62305-2 Beskyttelse mot lyn - Del 2: Risikostyring
- Kostnadsoverslag på materiell
- Planlegging av lynvern- og jordingsanlegg
- Beregning av seperasjonsavstander
- Detaljerte monteringsbeskrivelser og tegninger av lynavlederne

Kontakt oss, og vi hjelper deg med hele prosessen!

 

For å beskytte seg mot lyn, må man først kontrollere hvor lynet skal slå ned. Lynet søker enkleste (med lavest motstand), derfor korteste vei ved utlading. 
Dette gjør vi ved å installere en lynavleder som er høyere enn det som ønskes beskyttet. 

Ut fra denne lynavlederen blir det lagt en nedleder/ jordingskabel med korteste vei ned. Denne kabelen er laget av enten AlMgSi, Cu eller rustfritt stål. Tykkelsen er fra 8mm til 12,5mm. Lengder opp til 100m
Jordingsanlegget er en av byggets viktigste deler, og det er god jord med lav overgangsmotstand som er helt avgjørende i de fleste tilfeller.
For at lynvern skal fungere, må dette til jord. 

Et komplett lynvern alene beskytter kun mot fysiskskade på bygninger og mennesker og brann. Alt elektrisk utstyr og installasjoner som ikke er beskyttet, vil bli ødelagt uten noen form for overspenningsvern. Derfor er det ALLTID nødvendig med overspenningsvern for å stoppe både høye strømmer og spenninger.

I menyen til venstre finner du alle nødvendige produkter for et komplett lynvernanlegg!