Til toppen

Magnetisk flottørbrytere

Magnetiske flottør brytere er basert på to prinsipper, oppdrift og magnetisme.

Flottørene på den magnetiske nivåbryteren er konstruert for en bestemt minimums densitet (specific gravity), basert på volumet og vekten av flyteelementene. Flottørene inneholder en permanentmagnet og den stasjonære stammen inneholder Reed brytere. Reed bryterne åpner eller lukker sine elektriske kontakter når det magnetiske element i flottørene kommer i kontakt med Reed bryteren i stammen. Reed bryterne vil reversere sin kontakt tilstand når magneten i flottøren beveger seg bort fra reed bryterne i stammen. Magnetiske flottør brytere er mer kostnadseffektivt enn konkurrerende teknologier når flere svitsjepunkter er påkrevet.