Til toppen

Isolasjonsovervåking IMD

Isolasjonsovervåkingsreleer er bergnet benyttet i IT-systemer, dvs. nettsystemer som er isolert fra jord.

De benyttes til å overvåke isolasjonsmotstanden mellom faser og jord. Isolasjonsovervåkingsreleer skal være istand til å alarmere for både symmetriske og asymmetriske isolasjonsfeil.
Utstyr som kun overvåker spenningsasymmetri er ikke å betrakte som isolasjonsovervåkingsreleer.

 

Hvilken grenseverdi skal isolasjonsovervåkingsrelèet stilles inn på?

Det kan ofte være vanskelig å vite hvilken grenseverdi isolasjonsovervåkingsrelèet skal stilles inn på. de monteres i forskjellige typer nett som inneholder forskjellige utstyr med ulike formål og i nett med forskjellige omgivelser, det kan være AC- eller DC-nett.  I Norge er det ikke fastsatt eksakt hva som skal være grenseverdien til et isolasjonsovervåkingsrelè. Vi vil derfor gi noen anbefalinger, men er samtidig klar over at de kanskje ikke passer i alle tilfeller.

 

For industrianlegg vil vi anbefale følgende:
Nominell spenning Anbefalt isolasjonsverdi Anbefalt grenseverdi på isolasjonsovervåkingsrelèet
230V AC 50Ω/V >11kΩ 17kΩ
400V AC 50Ω/V >20kΩ 30kΩ
690V AC 50Ω/V >35kΩ 54kΩ
 
For batterianlegg vil vi anbefale følgende:
Nominell spenning Anbefalt isolasjonsverdi Anbefalt grenseverdi på isolasjonsovervåkingsrelèet
24V DC 100Ω/V <2,4kΩ 4kΩ
48V DC 100Ω/V <4,8kΩ 8kΩ
110V DC 100Ω/V <11kΩ 17kΩ
220V DC 100Ω/V <22kΩ 34kΩ