Til toppen

Isolasjonsovervåking

Isolasjonsovervåkingsreleer er bergnet benyttet i IT-systemer, dvs. nettsystemer som er isolert fra jord.

De benyttes til å overvåke isolasjonsmotstanden mellom faser og jord. Isolasjonsovervåkingsreleer skal være istand til å alarmere for både symmetriske og asymmetriske isolasjonsfeil.
Utstyr som kun overvåker spenningsasymmetri er ikke å betrakte som isolasjonsovervåkingsreleer.