Til toppen

Fordeling/Distribusjon

Et isolasjonsovervåkingsrele overvåker hele trafokretsen/generatorkretsen. Alt som er galvanisk tilkoblet trafoen/generatoren er med på overvåkingen.
Ulike isolasjonsovervåkingsreleer benytter ulike måleprinsipper. Når det skal velges riktig isolasjonsovervåkingsrele, er det derfor viktig å være klar over hva slags utstyr som står montert i nettet. En må vite hvorvidt det er rene AC-belastninger, eller om utstyret for eksempel inneholder likerettere uten galvanisk skille, UPS'er eller frekvensomformere.
Nett som inneholder rene AC-belastninger er for eksempel trafoer som forsyner andre trafoer, direktedrevne motorer, varmeelementer osv.

Nett som overvåkes av et isolasjonsovervåkingsrele som er beregnet for rene AC-belastninger bør ikke inneholde DC-komponenter.
På grunn av disse isolasjonsovervåkingsreleenes måleprinsipp, vil en isolasjonsfeil etter en likeretter bli indikert med en førhøyet følsomhet. Alarmverdien som stilles inn refererer seg kun til rene AC-systemer.

Sorter etter:
Nyhet

iso685W-S-P+FP200. A-Isometer. m/separat display. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067230W
Nyhet

iso685-S-P+FP200. A-Isometer. m/separat display. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067230
Nyhet

iso685-S-B+FP200. A-Isometer. m/separat display. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067220
Nyhet

iso685-S+FP200. A-Isometer. m/separat display. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067210
Nyhet

iso685-D-P. A-Isometer. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067030
Nyhet

iso685-D-B. A-Isometer. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067020
Nyhet

iso685-D. A-Isometer. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067010

IR475LY-4. A-Isometer OBS, Selges kun som reservedel. Erstatning: isoHV425

Un: 3AC/AC 0...793V / DC 0...480V. Us: AC 230V 50/60Hz
B91068038

IRDH275B-427. A-Isometer

Un: 3AC/AC 0...793V / DC 0...650V. Us: DC 19.2...72V
B91065105

IRDH275-4227. A-Isometer

Un: 3AC/AC 0...150V / DC 0...150V. Us: DC 19.2...72V
B91065106

IRDH275B-4227. A-Isometer

Un: 3AC/AC 0...150V / DC 0...150V. Us: DC 19.2...72V
B91065122