Til toppen

Fordeling/Distribusjon

Et isolasjonsovervåkingsrele overvåker hele trafokretsen/generatorkretsen. Alt som er galvanisk tilkoblet trafoen/generatoren er med på overvåkingen.
Ulike isolasjonsovervåkingsreleer benytter ulike måleprinsipper. Når det skal velges riktig isolasjonsovervåkingsrele, er det derfor viktig å være klar over hva slags utstyr som står montert i nettet. En må vite hvorvidt det er rene AC-belastninger, eller om utstyret for eksempel inneholder likerettere uten galvanisk skille, UPS'er eller frekvensomformere.
Nett som inneholder rene AC-belastninger er for eksempel trafoer som forsyner andre trafoer, direktedrevne motorer, varmeelementer osv.

Nett som overvåkes av et isolasjonsovervåkingsrele som er beregnet for rene AC-belastninger bør ikke inneholde DC-komponenter.
På grunn av disse isolasjonsovervåkingsreleenes måleprinsipp, vil en isolasjonsfeil etter en likeretter bli indikert med en førhøyet følsomhet. Alarmverdien som stilles inn refererer seg kun til rene AC-systemer.

Sorter etter:

isoHV425W-D4-4+AGH422W. Un: DC/AC 0-1000V. DC. 15....460Hz

Us: DC24-240V/AC47-63Hz. 100-240V. RS485 Modbus RTU/BMS
B71036501W

isoHV425W-D4M-4+AGH422W. Un: DC/AC 0-1000V.

Us: DC24-240V/AC47-63Hz. 100-240V. Analogutg. 0(4)-20mA, 0-400µA, 0-10V
B91036503W

isoHV425-D4-4+AGH422. Un: DC/AC 0-1000V. DC. 15....460Hz

Us: DC24-240V/AC47-63Hz. 100-240V. RS485 Modbus RTU/BMS
B71036501
Nyhet

iso685W-S-P+FP200. A-Isometer. m/separat display. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067230W
Nyhet

iso685-S-P+FP200. A-Isometer. m/separat display. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067230
Nyhet

iso685-S-B+FP200. A-Isometer. m/separat display. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067220
Nyhet

iso685-S+FP200. A-Isometer. m/separat display. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067210

iso685-D-P. A-Isometer. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067030

iso685-D-B. A-Isometer. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067020

iso685-D. A-Isometer. Modbus TCP. web server. BCOM

Un: 3AC/AC 0..793V/DC 0..1150V. Us: AC/DC 24..240V, -30...+15%
B91067010

IRDH275-4227. A-Isometer

Un: 3AC/AC 0...150V / DC 0...150V. Us: DC 19.2...72V
B91065106