Skip to main content
Til toppen

Lokalisering av isolasjonsfeil IFLS

En isolasjonsfeil/jordfeil må fjernes så raskt som mulig for hindre personfare, brann, og feilfunksjoner i det elektriske anlegget. Bender produserer utstyr for å lokalisere isolasjonsfeil både i IT-systemer og i systemer med jordet nullpunkt. For å lokalisere isolasjonsfeil i IT-system, benyttes EDS-Systemet, mens det i jordede nett benyttes RCMS-systemet.

Eksemplet nedenfor viser tidlig lokalisering i et TN-system der det er benyttet System RCMS460 for å overvåke både rene AC-belstninger og belastninger som inneholder DC-komponenter. Det er også benyttet gateways for å kommunisere med omkringliggende utstyr på Modbus RTU, Modbus TCP eller Profibus.

Min side