Skip to main content
Til toppen

Induktive givere

Sensorprinsippet

Induktive sensorer detekterer reduksjon i det elektromagnetiske feltet som skapes av en innebygd oscillator.
Når et objekt, av elektrisk ledende materiale, kommer inn i dette feltet induseres det virvelstrømmer i objektet, og oscillator amplituden dempes. Dette detekteres av triggerkretsen, som aktiverer utgangskretsen ved en gitt verdi.

 

 

 
Min side