Til toppen

Induktive givere

Sensorprinsippet

Induktive sensorer detekterer reduksjon i det elektromagnetiske feltet som skapes av en innebygd oscillator.
Når et objekt, av elektrisk ledende materiale, kommer inn i dette feltet induseres det virvelstrømmer i objektet, og oscillator amplituden dempes. Dette detekteres av triggerkretsen, som aktiverer utgangskretsen ved en gitt verdi.

 

 

 

Ex RF IS M18 nb-ST 2m

Ex trådløs induktiv giver Føleavstand 8mm
1282037

IS M18b 5DCCC PNP NO ST2 Extreme

Gammelt art.nr: 90210 M18 induktiv. PNO NO syrefast
1427814

IS 230MM/4NC-10E

Induktiv giver. sylindrisk. M30 Flush. 2m kabel
50129369