Til toppen

Indikatorer

Indikatorer for sone 1 og sone 2 i EXi uførelse med loop power og ekstern power muligheter.

Generell

Hensikten med D122.T er å kunne gjøre settpunktsjusteringer, f.eks. som temperatur, trykk eller rotasjon inne i eksplosjonsfarlige områder til f.eks. kontrollenheter utenfor eksplosjonsfarlige områder, via en 4/20 mA strømkrets

Loop powerd

Enheten drives av målekretsen, derfor er en ekstra strømforsyning eller batterier unødvendige.

Angi setpunktintervall

Skalaen spenner fra -9999 til + 9999 id begrenset til 2000 sifre.

Indikasjon i sanntid

Den angitte verdien tilsvarer den virkelige målte strømmen i kontrollkretsen - det er ikke bare et statisk display. Så brukeren har kontroll over det overførte settpunktet.

Ved å trykke på strømkontrollknappen indikeres uskalert fysisk strøm i mA.

Faktisk ventilindikasjon

Ved å bruke en ekstra D122.A er det mulig å indikere den reelle verdien fra kontrollsystemet. 

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon