Skip to main content
Til toppen

Dørhåndtak

Multifunksjonshåndtak

Mindre er mer - det er prinsippet for hvordan Steute har designet multifunksjonshåndtakene i serien TG og TGM. Operatøren trenger ikke å trykke på en knapp på en ekstern koblingsplate når magnetventilen på et sikkerhetsvern må låses opp. Bryterfunksjonen er nå akkurat der den trengs: på multifunksjonshåndtaket som brukes til å åpne sikkerhetsvakten.

Alle versjoner av TG og TGM-serien har samme designprinsipp: trykknappen for å låse opp magnetventilen er integrert i det robuste og velformede håndtaket. Knappen er foran på håndtaket; to lysdioder indikerer om sikkerhetsvakten er låst eller autorisert bruk. Når den grønne LED-lampen lyser, trykker operatøren på låseknappen med tommelen og kan åpne sikkerhetsvakten med samme hånd. Dette sparer ikke bare montering og installasjonstid, men optimaliserer også ergonomien. Fordi operatøren har fått alt under kontroll.

Til og med nødstopp-trykknappen: Den kan eventuelt integreres i multifunksjonshåndtakene.

Ønsker du mer informasjon kontakt oss ved å følge linken

Visning
TG-S GR 2Ö SR Multi function

Multi-function (97955903)

1051805
TG-S GR X SG Multi-function handle

Multi-function handle (97955901)

1050597
TG-W GR 2Ö X

Multi-function handle (97755914)

1173560
TG-W GR XX Multi-function handle

Multi-function handle (97755001)

1050593
TG-W GR x S Multi-function handle

Multi-function handle (97755904)

1051476
TG-ÖS GR XX Multi-function handle

Multi-function handle (97155002)

1180302
TGM-200-W GR 2Ö S Multi-function handle

Multi-function handle

1304769
TGM-200-W GR 2Ö X Multi-function handle

Multi-function handle

1309292
TGM-200-W GR X S Multi-function handle

Multi-function handle

1303440
TGM-200-W GR XX Multi-function handle

Multi-function handle

1307515
Min side