Skip to main content
Til toppen

Jordfeilvarslere RCM

Jordfeilvarslerne er av fabrikat Bender. Jordfeilvarslere er beregnet for å skulle brukes i jordede nett, dvs. TT- og TN-systemer, men de kan også benyttes i kapasitivt jordete IT-systemer.

Det finnes i utgangspunktet to typer jordfeilvarslere, type A, og type B. Det er type belastning som skal overvåkes, og hva slags feilstrøm som kan oppstå i tilfelle av en jordfeil, som bestemmer om en skal velge den en eller den andre typen. 
Type A kan benyttes dersom feilstrømmen som oppstår ved en jordfeil vil være en ren AC-strøm eller en pulserende DC-strøm. Type B skal velges dersom strømmen som oppstår ved jordfeil vil kunne være en DC-strøm. Type B fungerer også riktig ved en AC- eller pulserende DC-feilstrøm, dvs. den skal benyttes i alle kretser inneholdende (kraft)elektronikk. 
Alle jordfeilvarslere type A og type B er retningsbestemte dersom de anvendes i TT- eller TN-systemer. Dersom det er viktig at jordfeilvarsleren også skal være retningsbestemt i et IT-system, må det velges en jordfeilvarsler under kategoreien "Retningsbestemte".
Jordfeilvarslere kan også benyttes sammen med et vern for tilsammen å danne et jordfeilvern i henhold til EN60947-2

 

Min side