Jordfeilvarslere type B benyttes for AC-nett, DC-nett og for AC/DC-nett, fortrinnsvis med jordet nøytralpunkt dvs. TN-S eller TT-nett, men de kan også benyttes i kapasitivt jordede IT-nett.
De benyttes foran belastninger som, ved en jordfeil kan medføre DC-feilstrømmer, dvs. alle belastninger som inneholder likerettere som ikke er galvanisk skilt via skilletrafo, f.eks. frekvensomformere, UPS, batterianlegg osv. Kan benyttes som strømstyrt jordfeilvern type B, jfr. NEK 400-5-53:2014, 531.2.2, NEK EN 60947-2

Figuren viser eksempler på kretser, som ved en jordfeil, vil produsere DC-feilstrømmer. Foran belastninger som inneholder slike kretser må jordfeilvarsler type B benyttes.