kWh-målerne leveres både for 1-fase og 3-fase, direktemålende og via strømtrafoer. De fleste av kWh-målerne er MID-sertifiserte.
Mange av kWh-målerne er så og si å betrakte som et multiinstrument, da de fleste angir en rekke andre parameter en bare kWh og kVArh.
De kan også leveres med busskommunikasjon, f.eks. Modbus og M-bus.
I tillegg kan det leveres innsamlingsmoduler (se under "Tilbehør") for å samle inn data fra flere målere for videreføring til egnet software, f.eks. type Conto eller Midas Evo.