Skip to main content
Til toppen

Termoelementer

Termoelement er en elektrisk innretning som består av to ulike elektriske ledere som er forbundet med hverandre slik at de danner en strømkrets. Som følge av den termoelektriske effekten produseres en temperaturavhengig spenning. Termoelementet blir derfor ofte brukt som temperatursensor.

De to elektriske lederne består av to ulike metaller eller halvledere. Ved forskjellig temperatur på de stedene der de er koblet sammen oppstår en elektromotorisk spenning i kretsen. Spenningen avhenger av materialene i elementet og av temperaturen, og vil vanligvis øke med økende temperaturforskjell. Et termoelement kan derfor brukes som føler (sensor eller transduser) for temperaturmåling. Det ene tilkoblingspunktet holdes da på konstant temperatur, for eksempel i isbad, og spenningen fra elementet blir et mål for temperaturen i det andre tilkoblingspunktet. I enkle temperaturmålere kobles termoelementet direkte til et millivoltmeter. Ved presisjonsmåling brukes potensiometer.

Termoelementer absorberer lite varme, de er små og kan plasseres på steder der det er vanskelig å komme til med andre termometre. Vanlig brukte materialer for termoelementer er kobber og konstantan (fra −200 °C til +350 °C), jern og konstantan (opptil 960 °C), nikkel og en krom-nikkel-legering (opptil 1200 °C), platina og platina-rhodium (presisjonsmålinger 0 – 1600 °C), wolfram og wolfram-molybden (opptil 3300 °C).

Termoelementer brukes for interpolasjon mellom fast definerte punkter på den internasjonale praktiske temperaturskala. Termoelementer fremstilt av elektriske halvledere kan gi mye høyere termospenning enn elementer av metaller, og brukes blant annet i termoelektriske generatorer for omforming av varme til elektrisk strøm.

Min side