Jordfeilvarslere type A benyttes for AC-nett, fortrinnsvis med jordet nøytralpunkt dvs. TN-S eller TT-nett, men de kan også benyttes i kapasitivt jordede IT-nett.
De benyttes foran belastninger som, ved en jordfeil medfører AC- eller pulserende DC-feilstrømmer. Foran belastninger som ved jordfeil vil generere DC-feilstrømmer >6mA skal jordfeilvarsler type B benyttes (RCMA...). Kan benyttes som strømstyrt jordfeilvern type A, jfr. NEK 400-5-53:2014, 531.2.2, NEK EN 60947-2

Figuren viser eksempler på kretser som ved en jordfeil vil produsere AC-feilstrømmer eller pulserende DC-feilstrømmer.