Til toppen

Styrestrømskretser

Et isolasjonsovervåkingsrele overvåker hele trafokretsen/generatorkretsen. Alt som er galvanisk tilkoblet trafoen/generatoren er med på overvåkingen.
Ulike isolasjonsovervåkingsreleer benytter ulike måleprinsipper. Når det skal velges riktig isolasjonsovervåkingsrele, er det derfor viktig å være klar over hva slags utstyr som står montert i nettet. En må vite hvorvidt det er rene AC-belastninger, eller om utstyret for eksempel inneholder likerettere uten galvanisk skille, UPS'er eller frekvensomformere.
Nett som inneholder rene AC-belastninger er for eksempel trafoer som forsyner andre trafoer, direktedrevne motorer, varmeelementer osv.

Nett som overvåkes av et isolasjonsovervåkingsrele som er beregnet for rene AC-belastninger bør ikke inneholde DC-komponenter.
På grunn av disse isolasjonsovervåkingsreleenes måleprinsipp, vil en isolasjonsfeil etter en likeretter bli indikert med en førhøyet følsomhet. Alarmverdien som stilles inn refererer seg kun til rene AC-systemer.

Sorter etter: Navn (a > å)

IR125Y-2. A-Isometer

Un: DC / AC 9.6...100V 50/60Hz
B91023013

IR125Y-4. A-Isometer

Un: AC19.2-264V50/60Hz DC19.2-308V
B91023005

IR125YW-4. A-Isometer

Un: AC19.2-264V50/60Hz DC19.2-308V
B91023005W

IR425-D4-2. A-Isometer. Tilkobling via fjærklemmer

Un: AC/DC 0...300 V 15...460 Hz. Us: AC/DC 70...300 V AC 42...460 Hz
B71036402