Til toppen

Pt-100 med 4 - 20 mA

En målesensor (Signal Transmitter) i et industrielt regulerings eller et instrumenteringssystem består typisk av to innebygde separate enheter.

Først så inneholder målesensoren et måleelement som er tilpasset å skulle måle det prosessparameter som det er snakk om.
Dette kan for eksempel dreie seg om temperatur, trykk, posisjon, avstand, eller noe annet.

To vanlige signalformater er 4-20 mA (milliampere) og 2-10 Volt. (Det finnes også andre, som for eksempel 1-5 Volt.) 4 mA vil da bety 0 % signal, 12 mA vil bety 50 % signal og 20 mA vil bety 100 % signal. Vi kan også uttrykke de opplysningene som framgår av figuren som en formel:

Antall prosent signalverdi = (Avlest verdi i milliampere – 4)/16 * 100 % eller S = (I – 4)/16 * 100 %

Sorter etter: Navn (a > å)

Pt-100 3-leder max.150°C ø8x100mm

Pt-100 3-leder max.150°C ø8x100mm og med "løs forskruning" ½"RG RSS -med T120 prog.transmitter
946061208227-T

Pt-100 føler B-hode med forskruing 1/2" RG.

Pt-100 føler. B-hode. med forskruing 1/2"RG. ø6x230mm. AISI316. DIN-B. 3leder. 150ºC. 4-20mA komplett m/omf. T120 Kalibrert: -10...+30ºC
946061206352-T

Pt100 føler.B-hode. ø6x100mm. AISI316. DIN-B. 2leder. 150ºC. 4-20mA

Kompl. m/omf. T120. 0-100ºC. Kalibrert: 0-120ºC = 4-20mA
946061206220-Tr