Til toppen

Pt-100 med 4 - 20 mA

En målesensor (Signal Transmitter) i et industrielt regulerings eller et instrumenteringssystem består typisk av to innebygde separate enheter.

Først så inneholder målesensoren et måleelement som er tilpasset å skulle måle det prosessparameter som det er snakk om.
Dette kan for eksempel dreie seg om temperatur, trykk, posisjon, avstand, eller noe annet.

To vanlige signalformater er 4-20 mA (milliampere) og 2-10 Volt. (Det finnes også andre, som for eksempel 1-5 Volt.) 4 mA vil da bety 0 % signal, 12 mA vil bety 50 % signal og 20 mA vil bety 100 % signal. Vi kan også uttrykke de opplysningene som framgår av figuren som en formel:

Antall prosent signalverdi = (Avlest verdi i milliampere – 4)/16 * 100 % eller S = (I – 4)/16 * 100 %

Sorter etter: Navn (a > å)

Pt-100 3-leder max.150°C ø6x100mm

Pt-100 3-leder max.150°C ø6x100mm ½" fast RG RSS - med miniomformer 0-100grC = 4-20mA
947061206222-T

Pt-100 3-leder max.150°C ø8x100mm

Pt-100 3-leder max.150°C ø8x100mm og med "løs forskruning" ½"RG RSS -med T120 prog.transmitter
946061208227-T

Pt-100 føler B-hode med forskruing 1/2" RG.

Pt-100 føler. B-hode. med forskruing 1/2"RG. ø6x230mm. AISI316. DIN-B. 3leder. 150ºC. 4-20mA komplett m/omf. T120 Kalibrert: -10...+30ºC
946061206352-T

Pt-100 føler DIN-B. ø6x40mm

Pt100 føler DIN-B. ø6x40mm. MA-hode. 3-leder. med transmitter. -10°C...+40°C = 4...20mA, med påsveiset 1/2" RG forskruing
947061206082-T

Pt-100 føler DIN-B. ø6x50mm

Pt100 føler DIN-B. ø6x50mm. MA-hode. 2-leder. med transmitter. -10°C...+40°C = 4...20mA
947060206120-T

Pt-100 føler. B-hode. ø6x50mm.

Pt-100 føler.B-hode. ø6x50mm. AISI316. DIN-B. 2leder. 150ºC. 4-20mAKompl. m/omf. T120. Kalibrert -10°C....+40°C
946060206120-T

Pt-100 føler.B-hode. ø6 x 200mm.

Pt-100 føler.B-hode. ø6x200mm. AISI316. DIN-B. 3leder. 150ºC. 4-20mA Kompl. m/omf. T120 Kalibrert: -10...+40ºC
946061206320-T

Pt-100 føler.B-hode. ø6x1000mm.

Pt-100 føler.B-hode. ø6x1000mm. AISI316. DIN-B. 3leder. 150ºC. 4-20mA. Komplett m/omf.
9460612206770-Tr

Pt-100 føler.B-hode. ø6x100mm ATEX

Pt-100 føler.B-hode. ø6x100mm. AISI316. DIN-B. 3 leder.300ºC. 4-20mA. Mp82710 ATEX
946066206220-T-ATEX

Pt-100 føler.B-hode. ø6x100mm.

AISI316. DIN-B. 2leder. 150ºC. 4-20mA Komplett m/omf. T120. 0-100ºC. Kalibrert: 0-120ºC = 4-20mA
946061206220-Tr

Pt-100 føler.B-hode. ø6x150mm. ATEX

Pt-100 føler.B-hode. ø6x150mm. AISI316. DIN-B. 3 leder.150ºC. 4-20mA. ATEX føler komplett med omformer Mp82710 ATEX
946061206270-T-ATEX

Pt-100 føler.B-hode. ø6x40mm.

Pt-100 føler i SSI316. DIN-B. med omformer. 0- 150ºC. 4-20mA programerbar
946060206080-T