Skip to main content
Til toppen

FS860

Konseptet

FS860S er designet for applikasjoner der store volumer må spyles i løpet av kort tid. Hovedapplikasjoner er f.eks. kapslinger til elektriske maskiner (motorer) samt store kontrollskap.

2-tommers teknologien gjør det mulig å rense med hastigheter på 33 liter per sekund (~ 120 m³ / h) ved lave trykknivåer i Ex p-kapslingen.

Eventuelt kan FS860S konstrueres for et trykkområde opp til 27 mbar, noe som muliggjør spylehastigheter over 120 m³ / h.

Unik

Dette er det første kompakte elektroniske spylesystemet, som er i stand til å oppnå disse høye spylemengdene, med bare en (enkel) integrert utgang. Dermed representerer FS860S et moderne og kompakt alternativ til foreldede pneumatisk fungerende spyleanlegg.

Integrasjonen av proporsjonalt fungerende ventilteknologi (kjent fra FS850S) gjør at 2-tommers-systemet er det beste innenfor sin rensehastighetsklasse:

Trykkregulert rensefase

  • Integrering av flow mens den spyler (samme som for FS850s)
  • Trykkregulert normal driftsfase med minimum spylegassforbruk

Eventuelt kan systemet kombineres med digitalt fungerende innløpsventiler eller kompressor for vifte (vifte).

Sikkerhet

Sikkerhetsnivået til FS860S tilsvarer cate-gory 3 (EN 954-1). Dette nivået er nødvendig for alle enheter i Ex zone 1 og 21 i samsvar med IEC 60079-2!

Forekommende feil fører til en direkte varsling på LC-displayet. I tillegg implementeres alarminnganger for eksterne sikkerhetskjeder samt en valgfri, programmerbar meldeutgang.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon

Visning
FS860S.0.25.0 Aux: 230 V AC / 48..62 Hz Dyseåpning:25 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.0.25.0
FS860S.0.30.0 Aux: 230 V AC / 48..62 Hz Dyseåpning:30 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.0.30.0
FS860S.2.25.0 Aux: 120 V AC / 48..62 Hz Dyseåpning:25 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.2.25.0
FS860S.2.30.0 Aux: 120 V AC / 48..62 Hz Dyseåpning:30 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.2.30.0
FS860S.3.25.0 Aux: 110 V AC / 48..62 Hz Dyseåpning:25 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.3.25.0
FS860S.3.30.0 Aux: 110 V AC / 48..62 Hz Dyseåpning:30 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.3.30.0
FS860S.5.25.0 Aux: 24 V AC / 48..62 Hz Dyseåpning:25 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.5.25.0
FS860S.5.30.0 Aux: 24 V AC / 48..62 Hz Dyseåpning:30 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.5.30.0
FS860S.6.25.0 Aux: 24 V DC Dyseåpning:25 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.6.25.0
FS860S.6.30.0 Aux: 24 V DC Dyseåpning:30 mm

Overtrykkskontroller

FS860S.6.30.0
Min side