Skip to main content
Til toppen

FS850S

Overtrykkskonseptet

F850S systemet inneholder kontrollenheten FS850S og en magnetventil. De kan enten monteres inne i kabinettet eller utenfor kabinettet.

Videre er flere fjernkontroller (betjeningspaneler) tilgjengelige for å forbedre ergonomien til systemt. Det er også mulig å koble egensikre sensorer til kontrollenheten FS850S.

Lekkasjekompensasjon

Etter spylingen er gjennomført så holder kontrollenheten FS850S overtrykket inne i kabinettet på minst 0,8 mbar. For det er to forskjellige magnetventilteknikker tilgjengelige: digital fungerende magnetventilteknikk eller proporsjonal arbeidende magnetventilteknikk.

Digital magnetventil

Mens spylingen aktiveres, aktiveres SVD (digital ventil) og en stor mengde rensemedium strømmer inne i kabinettet gjennom en dyse med et stort tverrsnitt. Etter spyling slår kontrollenheten av SVD ventil.

Lekkasjekompensasjonen utføres av en bypass ventil, med et veldig lite justerbart tverrsnitt (diameter 0,3 ... 1 mm) inne i ventilen. Det beskyttende mediet som strømmer inn i kabinettet er tilstrekkelig til å opprettholde et trykk på minst 0,8 mbar. Trykket overvåkes av kontrollenheten FS850S. Maksimum og minimumstrykk på innkapslingen er programmerbar.

Spyleperiode

For spyling er en vanlig og en ny integreringsmetode tilgjengelig:

Ved bruk av den tradisjonelle metoden er spylevolumet et produkt av et forhåndsinnstilt minimum av strømningshastighet og tid. Strømningshastigheten avhenger av størrelsen på den innvendige dysen (diameter 1 ... 6 mm) på ventilen og kan spesifiseres ved å se på diagrammer.

Den vanlige beregning for rensing må benyttes: strømningsminimum er mindre enn inn minus lekkasjetap. Denne spylemetoden er navngitt som tidsbasert spylemetode.
I motsetning til den vanlige måler den integrerende spylemetoden den virkelige volumstrømmen gjennom innkapslingsuttaket og beregner denne for å få det reelle rensevolumet. Dessuten overvåkes strømningshastigheten, avhengig av størrelsen på plateåpningen til kontrollenheten. Hvis strømningshastigheten synker under det minimum som er definert, ignoreres den, og den vil ikke bidra til volumintegrasjon. Derfor oppnår vi en sikker og økonomisk rensemetode.

Se også figur 1

Den digitale magnetventilteknikken har en betydelig ulempe: Under spyleprosessen og normal drift er det nødvendig med en konstant hastighet på beskyttelsesgassen. Av sikkerhetsårsaker må frekvensen være større enn lekkasjen i kabinettet. Dette medfører større forbruk av beskyttelsesgassen som edfører høyere kostnader.

Proporsjonalventil teknikk

Ved å benytte en proporsjonalventil er forbruket av beskyttelsesgassen minimal. Det interne proporsjonale arbeidssensorutstyret og en proporsjonal ventil som aktuator kombineres for å kontrollere tilbakekoblingssystem (PID regulering).

Fordelene med trykkåpningskontroll er:

  • Betydelig mindre forbruk av beskyttelsesgass 
  • Økt servicepålitelighet oppnådd ved konstant trykk inne i kabinettet
  • Økende lekkasje forårsaket av f.eks. aldring av innkapslingen vil være balansert og plutselig feil vil forhindres
  • Nesten ingen strømstøy og bare et lite beskyttelsesgassforbruk ved bruk av en solid innkapsling
  • Trykk tilbakemeldingskontroll mens du spyler

En annen fordel ved bruk av en proporsjonal magnetventil er at trykkregulering brukes også under spylingen. Et settpunktstrykk vil oppnås i kapslingen, mens strømningsvolumet, som forlater kabinettet, blir registrert og integrert gjennom tid inntil det nødvendige rensevolumet er oppnådd. Fordelene med denne metoden er:

  • Et definert trykk mens du spyler
  • Trykkfølsomme deler av kabinettet, som membranbryterpaneler eller vinduer, vil ikke bli overbelastet.

Rensevolumnøyaktighet oppnås ved integrering av rensemediumstrømvolumet på utløpet. 

Driftsmodus kontinuerlig regulering

Kontrollenheten FS850S har dessuten implementert driftsmodus "kontinuerlig spyling". Denne driftsmodusen er nødvendig, for eksempel hvis en analysator kan produsere en eksplosiv atmosfære inne i kabinettet (inneslutningssystem). Driftsmodus kontinuerlig spyling renser kabinettet permanent. Etter (pre-) spyleprosedyre (spyleprosess) justeres en setpunktshastighet under normal drift. Minimum overvåket strømningshastighet er justerbar. Driftsmodusens kontinuerlige spyling kan realiseres ved bruk av 2 digitale magnetventiler i tillegg til å bruke en proporsjonal magnetventil.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon

 

 

Visning
FS850.0.6.1 Aux:230V AC 48...62 Hz Dyseåpning 14mm

med programmerbar alarm utgang

FS850S.0.6.1
FS850S.0.2.0 Aux:230V AC 48...62 Hz Dyseåpning 6mm

FS850S.0.2.0
FS850S.0.6.0 Aux:230V AC 48...62 Hz Dyseåpning 14mm

FS850S.0.6.0
FS850S.0.8 Aux:230V AC 48...62 Hz Dyseåpning 18mm med alarmutgang

Erstatter FS850S.0.8.0 (FS850S-A00040)

FS850S.0.8.1
FS850S.2.2.0 Aux:120V AC 48...62 Hz Dyseåpning 6mm

FS850S.2.2.0
FS850S.2.4.0 Aux:120V AC 48...62 Hz Dyseåpning 10mm

FS850S.2.4.0
FS850S.2.6.0 Aux:120V AC 48...62 Hz Dyseåpning 14mm

FS850S.2.6.0
FS850S.2.8.0 Aux:120V AC 48...62 Hz Dyseåpning 18mm

FS850S.2.8.0
FS850S.3.2.0 Aux:110V AC 48...62 Hz Dyseåpning 6mm

FS850S.3.2.0
FS850S.3.4.0 Aux:110V AC 48...62 Hz Dyseåpning 10mm

FS850S.3.4.0
FS850S.3.6.0 Aux:110V AC 48...62 Hz Dyseåpning 14mm

FS850S.3.6.0
FS850S.3.8.0 Aux:110V AC 48...62 Hz Dyseåpning 18mm

FS850S.3.8.0
Min side