Skip to main content
Til toppen

Forsterkerrelè

Konsept

Kraftreléet SR853 er designet for å skille ikke egensikre mateledninger, for eksempel i kombinasjon med et trykksatt innkapslingssystem.
Kraftreléet kan plasseres i farlig område, henholdsvis Ex-Zone 1 Ex Zone 21.

Sikker shut down

For dette har SR853 4 galvaniske adskilte relekontakter, som åpnes hvis kontrollspenningen er for lav. Åpningen er sikker i henhild til EN 954-1, katt 3, fordi det er to uavhengige serielle relékontakter for hver linje.

Brytereffekt: 4kW

De fire relékontaktene kombinert med høy brytereffekt (400 V, 16 A, 4 kW) kan koble fra et trefase-system med en kompakt enhet.

Enkel kaskadekobling

Ved bruk av terminalparene 1/2/3 og 26/25/24 er det mulig å kaskade flere strømreléenheter.

Modulær montering

SR853 er tilgjengelig som:

  • Bygg i kompakt Ex e terminalboks
  • Modul uten hus for montering på innsiden av et eget sertifisert Ex e-hus valgfritt for montering på en 35 mm skinne akk. EN 50022.
Visning
SR 853.0 Aux: 230 V AC

SR853.0
SR 853.0.0 Aux: 120 V AC Montert i Ex - hus

SR853.2.0
SR 853.0.0 Aux: 230 V AC Montert i Ex - hus

SR853.0.0
SR 853.0.0 Aux: 24 V AC Montert i Ex - hus

SR853.6.0
SR 853.2 Aux; 120 V AC

SR853.2
SR 853.6 Aux: 24 V AC og DC

SR853.6
Min side