Skip to main content
Til toppen

Interfacerelè

Konsept

Frakoblingsenheten SR852 er designet for å skille ikke-egensikre sammenkoblinger direkte i farlig område i kombinasjon med et spyleanlegg.

EXe relekontakter

SR 852 har 8 henholdsvis 16 galvanisk adskilte relekontakter, som åpnes hvis styringsspenningen er lav.

Sparer strøm

Åpningen er sikker med en feil, fordi det er to separate uavhengige serielle relékontakter for hver sammenkobling. (i henhold til EN 954-1, kategori 3)

Enkel kaskadekobling

Ved bruk av terminalparet 9/19 og 10/20 er det mulig å kaskade flere frakoblingsenheter.

Visning
SR 852.0.1 Aux: 110-230 V AC. 16 Kanaler

SR852-A00106

SR852.0.1
Min side