Skip to main content
Til toppen

Sykehus & Næringsbygg

Elteco jobber tett på rådgivende organer innenfor elektroinstallasjon. Spesielt innenfor jordfeil- og isolasjonsovervåking, der vi er markedsledende med våre unike løsninger og systemer.

Elteco har i en årrekke levert automatiske systemer for jordfeil- og isolasjonsovervåking til sykehus og industrianlegg.

Disse systemene er levert av det tyske firmaet Bender, som er verdensledende innen sine felt.
Elteco har i mer enn 30 år hatt et godt samarbeid med Bender.
For å øke den elektriske sikkerheten leverer Elteco spesialtilpassede løsninger for de medisinske rom. Dette er systemer med automatisk omkobling mellom ulike spenningsforsyninger ( redundant spenningsforsyning ). 
Der det kreves/ønskes hurtig indikering av feil på kursnivå, leveres automatiske lokaliseringssystem slik at feil på ulike kurser kommer som klartekstmeldinger i alarmtablået.

Lignende overvåkingssystem leveres også til hovedtavler og underfordelinger i det normale distribusjonsnettet.
Eksempler på ovennevnte system er Atics 63A/80A ( for de medisinske rom ), RCMS-systemet for hoved- og underfordelinger for TN-C-S nettet, og EDS-systemet med isolasjonsovervåking for IT-nettet.

Noen prosjekt/anlegg hvor ovennevnte utstyr er levert er:

 • Akershus Universitetssykehus HF
 • St Olav Hospital HF
 • Oslo Universitetssykehus - Ullevål
 • Det Norske Radiumhospital
 • Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet
 • Oslo Universitetssykehus - Aker
 • Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • Nordlandssykehuset
 • Sykehus Telemark HF
 • LHL Sykehuset Gardermoen
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Sykehus Innlandet HF - Hamar
 • Kongsvinger Sykehus
 • Operaen i Oslo
 • Bankenes Betalingssentral
 • OSL Gardermoen
 • Bodø Flystasjon
 • Equinor Kårstø-anlegget
 • Equinor Kollsnes-anlegget
 • med flere...
Bender ATICS® - Pålitelighet!
Bender ATICS® - Pålitelighet!

ATICS®-...-ISO overvåkningsmoduler med omkoblingsautomatikk med alle funksjoner for bytte mellom to uavhengige strømforsyninger og overvåking av ujordet distribusjonsnett.

Komplett beskyttelse mot lynnedslag!
Komplett beskyttelse mot lynnedslag!

Trenger du hjelp til å designe et lynvernanlegg? Ta kontakt!

Min side