DVAA 230 230VAC +/-18%. 0-30 s

DIN-skinnemontert AC Spenningsmålerele. Måler på egen forsyningsspenning
DVAA230230

PVHA 230 50-500 VAC 230VAC

AC Spenningsmålerele. Maks- eller min.
PVHA230500V